Linia, to podstawowe narzędzie, a jej kuzynką jest polilinia. Gdzie warto stosować tą pierwszą a gdzie ta drugą? Jakie mają właściwości i różnice?  Nie ma możliwości rysowania czegokolwiek bez opanowania umiejętności stosowania tych narzędzi. Wyjaśnię ci, w jakich momentach warto korzystać z lini a w których z polilini.

Jak sprawnie i z wyprzedzeniem wymieniać te dwa narzędzia, aby później mieć ułatwioną prace rysunkową?

Osoby, które zazwyczaj uczę są to projektanci wnętrz, architekci, osoby związane z branżą około budowlaną lub planiści zagospodarowania przestrzennego, więc tym bardziej jest mi łatwiej opowiedzieć jak używam tych narzędzi w tych rodzajach projektów.

Na początek przedstawię Tobie krótkie zestawienie, jakie zastosowanie ma narzędzie linia a jakie polilinia. Jestem pewna, że ta wiedza w pigułce pozwoli ci na skuteczne opanowanie podstawowych umiejętności.

 

Linia

(skrót: L / Enter)

Linia tworzy łamaną, która składa się z odcinków, są to oddzielne obiekty. Jej szerokość zależna jest od właściwości obiektu lub warstwy.

Polilinia

(skrót PL / Enter)

Polilinia tworzy łamaną, która składa się z elementów prostych lub łukowych. Wszystkie elementy polilini stanowią jeden obiekt. Może mieć różną szerokość początkową i końcową nadaną w trakcie jednego trybu rysowania, jest to szerokość niezależna od właściwości obiektu czy warstwy.

Polilinią zamkniętą również jest narzędzie Prostokąt, posiada właściwości polilini tj. zmienną szerokość globalną, łuki (zaokrąglenia/fazowanie narożników możesz wykonać już w trybie tworzenia prostokątów).

Linia

– obiekt prosty

– pojedyncze odcinki

brak możliwości tworzenia łuków

– szerokość zależna od właściwości np. warstwy na której się znajduje

– linię można zamienić na polilinię

Polilinia

– obiekt złożony

– zawiera połączone ze sobą odcinki

możliwość tworzenia łuków

– zmienna szerokość odcinków, także w trybie rysowania

– polilinię można zamienić na linię

W pracy rysunkowej bardzo często jest konieczność przejścia z linii na polilini i odwrotnie, żeby mieć możliwość wykonania kolejnych działań modyfikacji elementów szybciej. Zatem jak to wykonać?

 

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku

Jak przejść z linii na polilinię

1. Wybierz pol. EDPLIN rozwiń panel: ZMIEŃ kliknij ikonkę (jak poniżej) lub wpisz w wierszu poleceń

edycja polilini autocad

 

pojawi się komunikat:

2. Wybierz polilinię lub – kliknij na pierwszą wybraną linię,

kolejno pojawi się komunikat:

3. Czy przekształcić go w polilinię?<T>   ( T to pierwsza litera od słowa TAK)

4. Zatwierdź przyciskiem ENTER

5. Wybierz z rozwiniętej listy polecenie DOŁĄCZ

6. Wskazuj kolejne linie do przekształcenia w polilinię

7. Jeśli chcesz zakończyć polecenie wciśnij 2x ENTER

Pamietaj! aby wykonać poprawnie tą operacje linie koniecznie muszą się ze sobą stykać. Jeśli tak nie jest to polilinia się nie utworzy lub do momentu w którym linie się stykały. Polilinia zostanie wtedy utworzona tylko na tym odcinku.

Jak przejść z polilini na linię

1. Wybierz pol. ROZBIJ z panelu Zmień

2. WYBIERZ OBIEKTY które chcesz rozbić. poprostu kliknij na wybraną polilinię

3. ENTER zatwierdź klawiszem

proste, prawda!

W pracy projektowej linię i polilinię używam wymiennie, w zależności od tego, co w danej chwili będę kreślić. Ze swojego doświadczenia już wiem, kiedy warto użyć linie a kiedy polilinię. Poniżej przedstawiam tobie przykładowe sposoby ich użycia.

Obrysy budynkówużywaj polilini do zewnętrznych/ wewnętrznych obrysów budynków. Pozwoli to w szybki sposób uzyskać grubość muru.

Użyj polecenia ODSUŃ, kolejno wpisz wartość odsunięcia, zatwierdź enter-em tym sposobem otrzymasz grubość muru, izolacji termicznej. Taki obrys możesz w dowolnym momencie modyfikować i rozbić, żeby wprowadzać kolejne elementy np. ściany wewnętrzne.

Poniżej znajduje się porównanie tej samej czynności za pomocą lini i polilini.

(kliknij zdjęcie, aby powiekszyć)

Obrys budynku po osi konstrukcyjnej.

(kliknij zdjęcie, aby powiekszyć)

Granice opracowania w miejscowych planach zagospodarowania ( mpzp, pzt )używaj polilinię. Po wczytaniu podkładu mapy, jako odnośnik dwg, pdf lub tiff pierwszym punktem do odhaczenia jest wrysowanie granicy opracowania całego terenu, który będzie opracowany.

W tym celu zawsze wykorzystuje polilinię, ponieważ taki obrys składa się z wielu odcinków i znacznie wygodniej jest go odsuwać lub modyfikować, gdy jest utworzony z polilinii. Granicy opracowania nadaję odpowiednią grubość – tą właściwość ma tylko polilinia. Co najważniejsze – nie rozbijam jej.

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – w miejscowych planach zagospodarowania terenu. Zastosowanie polilini zapewnia połączenie odcinków nawet po rozbiciu lub ucięciu części elementu linii rozgraniczającej, w rezultacie ma to ogromny wpływ przy wypełnianiu kreskowaniem lub kolorem.

Gdy użyjesz linię przy nanoszeniu obrysów rozgraniczenia terenów istnieje prawdopodobieństwo, że w którymś momencie linie nie będą się ze sobą minimalnie stykać, a to z kolei spowoduje błąd kreskowania i wybrany obszar nie zostanie zakreskowany.  Będziesz się doszukiwać momentu, w którym linie są rozłączone. To zabiera czas.

Elementy, które będą kreskowane lub wypełniane kolorem – jeśli wiem że element który będzie docelowo wypełniony kreskowaniem lub kolorem zawsze rysuje polilinią, ponieważ mam pewność że odcinki będą ze sobą zawsze połączone nawet po rozbiciu polilini w linie i nie będę miała problemów z wypełnieniem tego co wykreśliłam.

Linie zabudowy – twórz z polilini, bo po pierwsze: jednym kliknięciem ją odsuniesz na całej długości wzdłuż dróg, po drugie: zastosujesz szyk wzdłuż ścieżki rozstawiając trójkąty z których składa się linia zabudowy ( tym sposobem można utworzyć linie zabudowy jeśli nie masz wtyczki Express Tools, AutoCAD LT jej nie posiada).

 

Pojedyncze odcinki – takie, które nie będą odsuwane lub takie, które przy odsuwaniu nie będą pracochłonne tzn. po odsunięciu nie będą wymagały długich modyfikacji.

 

Podsumowując omawiane zagadnienia to wprowadzenie do pierwszych podstawowych narzędzi AutoCADa.  Linię i polilinię możesz wymieniać podczas rysowania w zależności od tego, co w danym momencie kreślisz. Rozpatruj to, co za moment będziesz potrzebować i wybieraj to narzędzie, które ułatwi tobie pracę.

Już wiesz, jaka jest różnica między linią a polilinią.

Linię zastosuj w prostych elementach, których nie musisz np. odsuwać, aby uzyskać szerokość drogi w planach zagospodarowania lub szerokości muru w rzutach obiektów budowlanych. Ale preferuję, aby pamiętać o połączenie odcinków ze sobą ( odcinki linii się ze sobą stykają).

Polilinię używaj przy tworzeniu elementów złożonych, wielobocznych, które będą wypełniane kreskowaniem lub odsuwane.