Po obronie pracy magisterskiej wysłałam swój projekt, na co roczny konkurs im. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe-studenckie obejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Promotorem pracy jest prof.dr hab.inż.arch.Jan Tajchman