Linia zabudowy w Autocadzie.

Czym jest linia zabudowy?

Linia zabudowy to pojęcie, z którym spotkasz się przy projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz w planie zagospodarowania terenu (PZT), który jest dołączony do dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, jeszcze przed jego budową.

Linia zabudowy ustalana jest na podstawie rodzaju dróg (autostrada, ekspresowa, krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna), do których przylega dany teren, oraz tego czy znajduje się w obszarze zabudowanym, czy niezabudowanym.

Dla wnikliwych.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w rozdziale 4 Pas drogowy art. 43.1. czytamy:

 

„Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:”

 

Autostrada-w terenie zabudowy 30 m; poza terenem zabudowy 50 m

Droga ekspresowa – w terenie zabudowy 20 m; poza terenem zabudowy 40 m

Droga ogólnodostępna:
a) krajowa – w terenie zabudowy 10 m; poza terenem zabudowy 25 m
b) wojewódzka, powiatowa – w terenie zabudowy 8 m; poza terenem zabudowy 20 m
c) gminna – w terenie zabudowy 6 m; poza terenem zabudowy 15 m

Rozróżniamy dwa rodzaje linii zabudowy:

  • Obowiązująca linia zabudowy – jest to linia, do której budynek musi przylegać licem ściany frontowej. Jej przebieg wyznaczony jest na podstawie istniejącej już zabudowy w sąsiedztwie i ma ona za zadanie uporządkować powstałą zabudowę.

  • Nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to obszar, którego inwestor, budując dom, nie może przekroczyć. Projektowany budynek może znajdować się dalej od tej linii, ale nie może jej przekroczyć w kierunku granicy działki, przy której znajduje się linia.

Jak wykreślić linie zabudowy w AutoCADzie?

Poniżej znajduje się krótki opis i nagranie video.

1

Wyznacz przebieg linii zabudowy.
Najlepiej skorzystaj z narzędzia POLILINIA jeśli długość tej linii jest złożona z kilku odcinków skierowanych w różnych kierunkach (tak, aby odcinki były połączone ze sobą).

2

Na wyznaczonej linii utwórz trójkąt równoboczny o boku 2.
Wykorzystaj do tego narzędzie WIELOBOK, obróć go jeśli jest taka potrzeba.

3

Trójkąt wypełnij kreskowaniem pełnym SOLID.
W przypadku obowiązującej linii zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy ma puste trójkąty i pomijamy tutaj wypełnienie.

4

Zastosuj szyk wzdłuż ścieżki.
Określ odległość między trójkątami (według aktualnego rozporządzenia jest to odległość 8) i dostosuj ilość trójkątów na ścieżce.

Linia zabudowy w GstarCAD

Testując program GstarCAD zauważyłam małą różnicę w momencie tworzenia trójkąta równobocznego. Występuje ona w momencie kiedy wybrać należy bok trójkąta, aby określić jego długość. Poniżej przedstawiam kolejne kroki przy tworzeniu obiektu AutoCAD vs GstarCAD.

  • GstarCAD

– Wybierz Wielobok

Podaj liczbę boków: 3

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

Określ środek wieloboku lub [Krawędź (E)]: E —> wpisz bezpośrednio z klawiatury literę E

RÓŻNICA AUTOCAD vs GSTARCAD

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

Określ pierwszy koniec boku: w karcie Model kliknij LPM w wybrany punkt, od którego rozpoczniesz tworzenie trójkąta.

Określ drugi koniec boku: 2 —> wpisz bezpośrednio z klawiatury liczbę 2

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

 

  • AutoCAD

– Wybierz Wielobok

Podaj liczbę boków: 3

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

Określ środek wieloboku lub [Bok]: B —> kliknij LPM (lewy przycisk myszy) na słowo Bok w wierszu poleceń lub wpisz bezpośrednio z klawiatury literę B

RÓŻNICA AUTOCAD vs GSTARCAD

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

Określ pierwszy koniec boku: w karcie Model kliknij LPM w wybrany punkt, od którego rozpoczniesz tworzenie trójkąta.

Określ drugi koniec boku: 2 —> wpisz bezpośrednio z klawiatury liczbę 2

– Naciśnij, aby zatwierdzić ENTER

Pozostałe kroki tworzenia linii zabudowy wykonaj zgodnie z instrukcją w nagraniu video.

Proste!

Chcesz więcej podobnych wskazówek?

Zarezerwuj bezpłatną 30-minutową konsultację TUTAJ.

konsultacja autocad

Kliknij zdjęcie, aby wybrac termin konsultacji.