Pałac w Nawrze

Po obronie pracy magisterskiej wysłałam swój projekt, na co roczny konkurs im. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe-studenckie obejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Promotorem pracy jest prof.dr hab.inż.arch.Jan Tajchman

  • Tytuł pracy: Wprowadzenie Muzeum Ziemiaństwa do klasycystycznego pałacu w Nawrze, jako problem architektoniczno-konserwatorski
  • Konkurs: im.Jana Zachwatowicza 2016
  • Nagroda: Wyróżnienie
  • Data: 6.12.2016 r.
  • Relacja z rozdania nagród www.bit.ly/2w21krO